Người lao động có đang thờ ơ với quyền lợi của mình?

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là vấn đề cơ bản và xuyên suốt của Bộ Luật Lao Động. Nhiều nước trên thế giới kể cả Việt Nam đang đặt mục tiêu thúc đẩy bình đẳng trên thị trường lao động, đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong thành phần lãnh đạo. Tuy nhiên, bình đẳng ở đây liệu có nhất thiết là tuyệt đối quân bình về số lượng? Trong tất cả ngành nghề, liệu có phải ngành nào cũng có cơ hội cho nữ giới?

Chương trình được thực hiện bởi Smart Money, Smart Life – FBNC với sự tham gia trả lời phỏng vấn của ông Trần Thái Bình, luật sư thành viên công ty luật LNT & Partners.

FBNC _ Thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động như thế nào là bình đẳng? LNT & Partners

Để tìm hiểu thêm về chương trình xin vui lòng truy cập website http://fbnc.vn/ và http://LNTpartners.com

New Guidance on Unemployed Insurance

On 12 March 2015, the Government issued Decree No. 28/2015/ND-CP that provides detailed regulations on the implementation of a number of aspects in the Law on Employment, with specific regard to unemployment insurance (Decree 28). The new Decree replaces Decree No. 127/2008/ND-CP on the same subject, and Decree No. 100/2012/ND-CP which amended and supplemented a number of articles in Decree 127.

Decree 28 provides guidance on regulations relating to entitlement of employees as well as employers under unemployment insurance policies, including support given to the employer for training, fostering and raising vocational skill levels of the employees, unemployment allowances and jobs consultancy and vocational training with the highlighted points as follows:

  • The employer who satisfies conditions on full unemployment insurance payments, suffering from economy decline, or having insufficient funds to arrange training to enhance vocational skills level of the employees and having a plan for such training, shall be entitled to a supporting amount of VND 1 million per month for each employee. If the incurred cost is higher, the employer will bear the exceeding amount;
  • Employees that have entered into a seasonal labour contract before the effectiveness of the Law on Employment (i.e. 01 January 2015) shall be eligible to join unemployment insurance if the remaining span of the labour contract is more than 03 months;
  • The required duration for submission of applications for entitlement to unemployment insurance from the date of job loss is extended to 3 months, instead the previous regulations stipulation of 7 days.

Additionally, Decree 28 provides a detailed guidance on the procedures and timelines for payment and entitlement of unemployment insurance; and stipulates the rights and obligations of the employer and employees, social insurance agency and other relevant authorities. In general, the Law on Employment and Decree 28 provide both employees and employers more support either for sustaining jobs or in case of job loss.

Decree 28 takes effect on 1 May 2015.

By Vietnam Law Insight, LNT & Partners

Disclaimer: This Briefing is for information purposes only. Its contents do not constitute legal advice and should not be regarded as detailed advice in individual cases. For more information, please contact us or visit the website: Http://LNTpartners.com