Một số bình luận về 10 án lệ được công bố bởi Hội động Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 06 tháng 04 năm 2016, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã thông qua 06 án lệ và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

 1. Án lệ số 01/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16/04/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người” (Án Lệ 01);
 2. Án lệ số 02/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” (Án Lệ 02);
 3. Án lệ số 03/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/DS-GĐT ngày 03-5-2013 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Ly hôn” (Án Lệ 03);
 4. Án lệ số 04/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/QĐ-HĐTP ngày 03-3-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” (Án Lệ 04);
 5. Án lệ số 05/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế” (Án Lệ 05);
 6. Án lệ số 06/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 100/2013/GĐT-DS ngày 12-8-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp thừa kế” (Án Lệ 06);

def

Các án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

 1. Án lệ số 07/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 126/2013/DS-GĐT ngày 23-9-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà” (Án Lệ 07);
 2. Án lệ số 08/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16-5-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” (Án Lệ 08);
 3. Án lệ số 09/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15-3-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa”(Án Lệ 09);
 4. Án lệ số 10/2016/AL được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 08/2014/HC-GĐT ngày 19-8-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” (Án Lệ 10).

Để tìm hiểu chi tiết từng án lệ, các bạn độc giả hãy click link bên dưới:

Một số bình luận về 10 án lệ được công bố bởi Hội đồng Thẩm phán Tóa án nhân dân tối cao

Người lao động có đang thờ ơ với quyền lợi của mình?

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là vấn đề cơ bản và xuyên suốt của Bộ Luật Lao Động. Nhiều nước trên thế giới kể cả Việt Nam đang đặt mục tiêu thúc đẩy bình đẳng trên thị trường lao động, đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong thành phần lãnh đạo. Tuy nhiên, bình đẳng ở đây liệu có nhất thiết là tuyệt đối quân bình về số lượng? Trong tất cả ngành nghề, liệu có phải ngành nào cũng có cơ hội cho nữ giới?

Chương trình được thực hiện bởi Smart Money, Smart Life – FBNC với sự tham gia trả lời phỏng vấn của ông Trần Thái Bình, luật sư thành viên công ty luật LNT & Partners.

FBNC _ Thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động như thế nào là bình đẳng? LNT & Partners

Để tìm hiểu thêm về chương trình xin vui lòng truy cập website http://fbnc.vn/ và http://LNTpartners.com

Conditional Acceptance of the Construction Works for Commissioning

The Law

On 15 May 2015 the Government issued Decree No. 46/2015/ND-CP (Decree 46) to provide further guidance on the Law on Construction 2015 with respect to quality management and maintenance of construction works, pointing out:

“The responsibility for the quality of the works remains with the survey construction contractors, design contractors, and supply contractors, even after their work has been inspected and accepted by the employer, or after the defect liability period has expired. This means that these contractors may be held liable for damages evidenced to be caused by the quality of their works.”

What does it mean for businesses?

Under Decree 15/2013/ND-CP, acceptance of construction works for commissioning into use when they have not satisfied all requirements of the design, of national technical regulations, of standards applicable to the construction works, and the technical specifications and other requirements of the employers specified in the agreements is generally not allowed.

However, Decree 46 entitles the employer to conditionally accept the construction works for commissioning into use, if the issues with respect to quality of construction works do not affect the weight-bearing capacity, the life cycle and the functions of the works and if the construction works conform to the safety requirements.

Decree 15/2013/ND-CP allows the employer and contractor to freely agree on the minimum amount of the warranty fee retained by the employer. However, to the extent of State owned works, this has been restricted by Decree 46. Accordingly, the warranty fee for State owned works must not be less than 3% of the contract value for works of grade 1 or special grade, and 5% of contract value for the works of other grades.

Decree 46 stipulates that survey contractors should pay significant attention to the quality of their works. Therefore, we suggest that survey contractors to provide sufficient and eligible resources to ensure their works are compliant with the technical plan, as this is required by Decree 46. We would also warn that the Decree also entitles the employer to completely suspend the construction survey works upon finding them not compliant with the technical plan, or the construction survey agreement.

Decree 46 will take effect from 01 July 2015

By Vietnam Law Insight.

Disclaimer: This Briefing is for information purposes only. Its contents do not constitute legal advice and should not be regarded as detailed advice in individual cases. For more information, please contact us or visit the website: Http://LNTpartners.com

Expands Customs Priority Policy to Brokers and Key Investment Projects

New Circular from the Ministry of Finance Expands Customs Priority Policy to Brokers and Key Investment Projects

The law

On 12th May 2015, Ministry of Finance issued Circular No. 72/2015/TT-BTC that will regulate on the application of priority policies in customs procedures, customs inspection and supervision for exported and imported goods of enterprises (hereinafter referred to as “Circular 72”). Circular 72 will replace Circular No. 86/2013/TT-BTC dated June 27, 2013 (hereinafter referred as “Circular 86”) and Circular No. 133/2013/TT-BTC dated September 24, 2013 of the Ministry of Finance.

Under the new circular, the priority policy has had its subject and scope broadened and expanded, with the conditions for application of priority now less strict, and the procedures simplified in comparison with the previous Circular 86.

The customs priority regime will be expanded to include eligible customs brokers and projects, rather than only for enterprises, as noted in the previous Circular 86. The scope of privileges has expanded beyond just businesses to include various subjects including enterprises, customs brokers and key investment projects agreed by the Prime Minister. The conditions stated for the amount of import or export turnover for enterprises has been reduced from US$200 million annually to US$100 million annually.

What does this mean for businesses?

In terms of procedures, Circular 72 waives the stage of undertaking the Memorandum of Understanding (“MOU”) in the verification process. Instead of separating the appraisal procedure into two stages which are generating the MOU and issuance of the Decision on recognition of prioritized enterprises as stipulated in Circular 86. Circular 72 streamlines the process as the Decision will be signed by the Director of the General Department of Customs within 10 working days since the completion of inspection process, without making the memorandum if enterprises meet the conditions for application of priority policy. Moreover, enterprises will submit the dossiers to the Customs Department of the province where the headquarters of the enterprise is located, instead of the General Department of Customs. Furthermore, the right to customs clearance with incomplete declarations will be granted to enterprises more generally, instead of only applying this in the event that the database system of the customs offices meet malfunction or temporarily stop operation.

Businesses should also note that the time schedule for the processing of dossiers is not clearly stated in this Circular, while Circular 86 explicitly specifies that the time limit for consideration to recognize the prioritized business shall not exceed 45 working days.

Circular 72 will take effect on 26th June 2015.

By Vietnam Law Insight.

Disclaimer: This Briefing is for information purposes only. Its contents do not constitute legal advice and should not be regarded as detailed advice in individual cases. For more information, please contact us or visit the website: Http://LNTpartners.com

New Legal Framework for Vietnam’s Nascent Derivative Securities Market

The Law

On 5 May 2015, the Government issued Decree No. 42/2015/ND-CP on derivative securities and the derivative securities market, which is considered as the very first legal framework for the derivative securities market of Vietnam to come into operation in 2016.

This Decree recognizes futures contracts, options and forward contracts of which objects are underlying assets being securities and/or other assets used as the basis for fixing the value of the derivative securities as derivative securities. There will also be other kinds of derivative securities as recognized in accordance with guidelines of the Ministry of Finance. These newly recognized derivative securities may be traded on the derivative securities market as provided by the laws.

In principle, any organization or individual may invest in derivative securities on the derivatives market, except for certain organizations, such as securities companies, fund management companies, credit institutions and State-owned companies, which must satisfy certain requirements before investing in the market.

Furthermore, for the purpose of conducting derivative securities trading and/or providing derivative securities clearance and payment services, an organization will need to obtain a certificate of satisfaction of conditions for the respective activities issued by the State Securities Commission. To obtain this certificate, in general and subject to activities registered to be conducted, the organization must satisfy a number of conditions, such as financial conditions, i.e. minimum charter capital; conditions on business results, ratios of available capital, professional rules and/or relevant requirements to be provided by the Ministry of Finance; and other conditions as provided.

What does this mean for businesses?

Through there has been a legal framework for securities trading in Vietnam since the introduction of the Law on Securities (70/2006-QH11), Decree 42/2015/ND-CP allows for more diversified securities products in the Stock Exchange, thus boosting liquidity in the securities market which will be great news for businesses that are increasingly using the Stock Market as a capital channel. Accordingly, Decree 42/2015/ND-CP is expected to support the securities market of Vietnam, increase competitiveness and help to narrow the gap between securities market of Vietnam and of other countries all over the world.

Decree 42 will take effect on 1 July 2015.

 

By Vietnam Law Insight.

Disclaimer: This Briefing is for information purposes only. Its contents do not constitute legal advice and should not be regarded as detailed advice in individual cases. For more information, please contact us or visit the website: Http://LNTpartners.com

Từ 1.7, người mua nhà, đất phải “cõng” thêm hàng loạt chi phí

(Theo Giá nhà đất ở các đô thị lâu nay vẫn quá cao so với thu nhập trung bình của người dân. Tuy nhiên, khi Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư có hiệu lực vào ngày 1.7 tới cùng với việc áp dụng Luật Đất đai mới, giá nhà đất sẽ tiếp tục tăng vì những chi phí phát sinh.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng bảo lãnh. Điều này đồng nghĩa sẽ phát sinh thêm chi phí bảo lãnh, cộng dồn vào giá thành sản phẩm.
Gia nha dat, chi phi

Nhiều dự án chạy đua mở bán trước ngày 1.7

Luật sư Trần Thái Bình, Công ty luật LNT & Partners, cho rằng, việc quy định ngân hàng bảo lãnh có thể giúp khách hàng yên tâm hơn khi mua nhà. Tuy nhiên, việc này sẽ phát sinh chi phí và hiện vẫn chưa rõ ngân hàng sẽ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng như thế nào khi chủ đầu tư mất khả năng triển khai dự án. Khi đó, ngân hàng sẽ đứng ra trả lại tiền cho khách hàng hay giao dự án cho công ty khác triển khai… Điều này vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó GĐ Công ty TNHH Đất Lành, băn khoăn, ngân hàng bảo lãnh thì chưa rõ họ lấy chi phí như thế nào. Nếu 1% – 3% thì chẳng ngân hàng nào dám, còn nếu 5% – 10% thì quá cao. Tất cả chi phí này cuối cùng người mua phải gánh chịu. Theo ông Đực, việc bảo lãnh nên để thỏa thuận dân sự, không nên bắt buộc, cứng nhắc.

Bên cạnh bảo lãnh, thì quy định ký quỹ theo Luật Đầu tư năm 2014 cũng là yếu tố tác động đến giá thành sản phẩm. Theo Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), “mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án” là chưa phù hợp với thực tế. Cần quy định mức tỷ lệ ký quỹ phải nộp khác nhau giữa dự án lớn và nhỏ. Mặt khác, với chủ đầu tư dự án đã tự mình bồi thường tạo quỹ đất sạch thì không cần phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ. HoREA cho rằng, hệ quả cần được xem xét là toàn bộ chi phí của việc ký quỹ cũng sẽ được nhà đầu tư tính vào giá bán sản phẩm và cuối cùng người tiêu dùng là người sẽ gánh chịu.

Mới đây, HoREA cũng nêu một số ý kiến quan ngại khi thực hiện Luật đất đai 2013 và một số kiến nghị tháo gỡ. Về tiền sử dụng đất của tổ chức, doanh nghiệp, HoREA cho rằng cách thu tiền sử dụng đất  theo Điều 114, Luật Đất đai và Điều 4, Thông tư 76/2014/TT-BTC, của Bộ Tài chính, sẽ tạo thành một gánh nặng. Nó sẽ là một “ẩn số” trước khi doanh nghiệp ra quyết định đầu tư hay không nên đầu tư dự án. Cuối cùng chi phí tiền sử dụng đất cũng sẽ được tính vào giá bán mà người tiêu dùng lại phải gánh chịu khi mua sản phẩm bất động sản.

Theo HoREA, nên áp dụng cách tính tiền sử dụng đất theo đề xuất của UBND TP.HCM tại văn bản 196/BC-UBND ngày 8.11.2013 như sau: “Về lâu dài đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin – cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước”.

Những kiến nghị của HoREA và vấn đề mà các chuyên gia đặt ra hiện vẫn chờ động thái tiếp theo của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thị trường đã có nhiều diễn biến theo xu hướng chạy đua bán hàng trước khi có những “biến phí” từ ngày 1.7.

Theo  – An Bình
Bài viết được đăng bởi báo Một Thế Giới với sự phỏng vấn ông Trần Thái Bình, luật sư công ty luật LNT & Partners.
Bài viết này chỉ nhằm mục dích cung cấp thông tin. Nội dung nó không mang tính tư vấn pháp lý cho bất kì trường hợp cụ thể nào. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: Http://LNTpartners.com.

ASEAN Tax/Thai Tax Summit 2015

ASEAN Tax/Thai Tax Summit 2015
Opportunities & Challenges from Tax Changes for Outbound & Inbound Investment

 

Keep abreast of the latest tax issues and policies in Thailand & key AEC countries to enhance competitiveness and managing tax risks for AEC integration

As a result of the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC), the ASEAN region is set to see a freer movement of goods, services, investment, skilled labor and capital among its member countries. We will need to make sure that all relevant regional regulatory frameworks, including the area of regional tax integration arrangements, will be sufficiently suitable and appropriate for facilitating the single market and other regional economic goals.

This year’s conference on ASEAN Tax/Thai Tax Summit 2015 will highlight all the key potential implications to explore the challenges and opportunities including latest government policy & scenarios on tax restructuring to enhance competitiveness and preparation for AEC, effective tax planning strategies for AEC 2015 and their impact on businesses.  In addition, this ASEAN Tax/Thai Tax Summit 2015 will update on customs & international trade & FTA, cross-border tax dispute settlement, cross-border transactions and tax risk management, corporate taxation, Board of Investment (BOI) tax holidays, recent changes in transfer pricing, indirect tax, anti-tax avoidance, VAT, CLMV key tax updates and much more.

We are delighted to announce that Dr Net Le from LNT & Partners will join the panel speaker of ASEAN Tax/Thai Tax Summit 2015 and give a presentation on the session: “Insights into the Workings of the General Anti-Avoidance Rule”, on following main points:

 • New anti-avoidance rules around ASEAN and how they affect tax planning
 • Anti-avoidance principles – Evolution
 • Assessing and comparing the recent trends in the area of GAARs
 • Key lesson learned and case examples

Attendees will get the most comprehensive updates on key tax updates for both AEC and Thailand.

EVENT DETAILS:

 • Date: 25-26 June 2015
 • Time: 8:00am – 5:30pm
 • Venue: The Landmark Hotel Bangkok, 138 Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110

For more information and registration, please Go to the event’s website

Pleas click here for the eBrochure_Conference on ASEAN Tax-Thai Tax Summit 2015.

CONFERENCE HIGHLIGHTS

 • Hear outstanding case study on “Cross-border transactions & tax risk management”
 • Tax updates/discussions toward AEC integration in 2015
 • Gathering Thailand’s tax authorities and top tax experts
 • Find out the latest tax developments in countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam and Indonesia
 • Executive roundtable discussion “Emerging taxation issues for ASEAN countries and impacts of regional integration on taxation”
 • Insights into the workings of the general anti-avoidance rule
 • Case Study: Cross Border Transactions and Investment in Cambodia

For online registration: http://www.asiabusiness-connect.com/On-line-Registration.html 

Regular Dialogues with Vietnamese Citizens

Vietnamese Prime Minister, Nguyen Tan Dung, has opined a simplification of administrative procedures and issued a new decree to allow ministers, heads of ministerial-level agencies and the chairmen of cities’ and provinces’ People’s Committee to hold regular dialogues with Vietnamese citizens. This dialogue is to take place every 6 months and through it, Vietnamese government and its citizens will be able to communicate on a regular basis. The dialogues will serve as a means to streamline and simplify the administrative procedures, which, in turn, will lead to easier entries into Vietnamese market for foreign invested enterprises.

Government to hold regular public discussions: http://vietnamnews.vn/politics-laws/271746/govt-to-hold-regular-public-discussions.html

베트남 수상 Nguyen Tan Dung은 행정절차의 간소화를 주창하며 모든 정부부서의 장관, 시, 구의 People’s Committee회장이 정기적으로 베트남 시민들과 대화를 나눌 수 있도록 새로운 법령을 냈다. 이러한 대화는 6개월마다 정기적으로 열릴 예정이며 이를 통해 시민과 정부부처의 소통이 원활하게 이루어 질 것으로 기대된다. 이 대화를 통해 행정절차의 어려움을 해소하고 절차의 간소화를 이루어 낼 것으로 전망되어 이후 외투기업의 베트남진출이 보다 쉬워질 것으로 예상된다.

By Vietnam Law Insight.

Disclaimer: This Briefing is for information purposes only. Its contents do not constitute legal advice and should not be regarded as detailed advice in individual cases. For more information, please contact us or visit the website: Http://LNTpartners.com

Midterm Vietnam Business Forum 2015

On June 9, the Vietnam Business Forum Consortium, in collaboration with the Ministry of Planning and Investment and the World Bank Group, held the Midterm Vietnam Business Forum 2015 in Hanoi with theme “Enhancing Enterprise Competitiveness for Global Integration” and the presence of Prime Minister H.E. Mr. NGUYEN TAN DUNG. This Forum was a valued opportunity for a structured dialogue between the Vietnamese Government, local and foreign businesses and the donor community to improve the business environment in Vietnam.

Beside sponsoring for the forum, LNT & Partners attended and raised insightful comments on the new Law on Investment and Law on Enterprise. The forum started with the Review of Business Climate by Chamber of Commerce from Vietnam, Korean, European, and American. On this midterm gathering, they focused on 3 main issues followed:

 1. The Issues of implementation of new Laws on Investments, Enterprises, Housing, Real Estate Business and Immigration on Trade, Tourism and Investment;
 2. Needs for positive growth on Banking and Capital Markets; and
 3. Infrastructure – Requirements for PPP implementations, port strengthening and power generation needs in Master Plan VII.

Please click the link to download the relevant documents from VBF:

Midterm VBF 2015 – VBF Co-Chair Speech

Midterm VBF 2015 – Short Report – ENG

Midterm VBF 2015 – Full Report – ENG

 Reported by: Vietnam Law Insight

Vietnam, FDI and the TPP ISDS: a Tentative Look

The Trans-Pacific Partnership Agreement (“TPP”) is a multilateral agreement currently being negotiated that, when finally agreed, will encompass approximately 40% of the worlds GDP under a new generation of multilateral economic governance that is focusing on competition policy, labour rights, international investment law and the harmonization of other areas of law and aimed at boosting trade, investment and economic growth between members, who at the advanced negotiation stage include Japan, the USA, Vietnam, Australia, Singapore, Brunei, Malaysia, New Zealand, Chile and Peru, with Canada and Mexico interested in joining. One of the most controversial aspects of the negotiations is that they are largely being held behind closed doors – with only limited information on draft chapters being released through memorandums, or via the medium of Wikileaks, hence why this short article is a tentative look – a detailed analysis at this stage is not possible until the final draft is released or leaked, which will not be for some time yet. This lack of transparency has helped foster strong opposition to the agreement before even considering the provisions contained within. This article considers some implications of the TPP’s Investor-State Dispute Settlement (“ISDS”) for investors of inward and outward FDI in Vietnam.

Opposing views mean uncertainty for ISDS in TPP

The ISDS provisions of the TPP have both strong support, and strong disapproval. The strong support comes primarily from the Japanese and US governments and firms that see the ISDS as crucial to the success of the TPP, and the need to protect their investment interests particularly in the SE Asian parties to the agreement. On the opposing side, with a particularly vitriol response is Australia, which has undergone a unique policy shift among developed countries and chosen to accommodate anti-ISDS voices, arguing that it ISDS is a threat to domestic rule of law and has an undermining effect on national judiciary systems. In light of this, Australia has become a proponent to abandoning the ISDS mechanism in the TPP. While the inclusion of an ISDS is still highly likely to be included as part of the agreement – with the USA pressuring opponent parties to endorse the ISDS – and arguing that there won’t be a TPP without it, there is still uncertainty around how the final draft of the TPP will be structured.

ISDS could bring new forms of investment to Vietnam

The inclusion of ISDS into the TPP agreement could have the effect further reducing the risk associated with foreign investment, which could encourage companies from developed countries party to the TPP such as those in the US, to engage in “discretionary” outsourcing, this refers to foreign investment that does not require a foreign presence to be successful (while “non-discretionary” investment outsourcing refers to investment that requires outsourcing to a foreign jurisdiction to be financially viable) , and to ensure performance, would usually be kept in the home country jurisdiction where investment is less risk averse. Such investment can include high quality manufacturing, research and development and others. This discretionary investment could further raise investor confidence in Vietnam as a destination for high tech, R&D and other forms of investment.

Vietnamese outward investment could be boosted

2014 was regarded as a bumper year for Vietnamese outward FDI, with approximately US$1 billion going to 129 projects around the world. While the biggest recipients of Vietnamese FDI have been Myanmar and Cambodia, the US and Singapore were also destinations, both of whom are parties to the TPP negotiations. This suggests that Vietnamese firms would be able to benefit from the ISDS mechanisms. While the US and Singapore have highly developed legal frameworks for the enforcement of foreign arbitral awards; both countries and Vietnam are indeed party to the New York Convention, this could seek to enhance Vietnamese enterprises’ access to a neutral ISDS mechanism. The wide scope of the Japanese and American positions on ISDS covering all major contracts between foreign investors and the host state, if agreed, could protect many forms of Vietnamese FDI to the US and Singapore.

A potential Appellate structure could enhance ISDS for investors

Although not confirmed as yet, the US has taken a leading role in the TPP negotiations in calling for an Appellate structure to the TPP ISDS. Such a mechanism has been widely promoted in US-led international investment agreements, and is included in the US model BIT as a review mechanism. Furthermore, the International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) secretariat has also considered reform to include an Appellate structure for reviewing arbitral awards. Such a mechanism in the TPP ISDS could have two implications for investors. Firstly, such a structure could harmonize the interpretation of the TPP treaty text, and allow for the correction of awards from the many private commercial arbitration institutions from different jurisdictions that contain different rules of interpretation, and provide a more legitimate investment framework for investors. Indeed, the basis behind the ICSID Appellate structure was to achieve the aforementioned.

Summation

This short look at some of the potential implications on both inward and outward investors in Vietnam suggests that there will be benefits to the international framework for investment in the region that will have the effect of boosting investor confidence between TPP members, on the back of a re-energized ISDS mechanism. With suggests that such negotiations are at an “advanced stage”, it is likely that more aspects of the agreement will be made public in the months to follow.

Bibliography

 • Sappideen, R. Ling Ling, He. ‘Investor-state Arbitration: The Roadmap from the Multilateral Agreement on Investment to the Trans-Pacific Partnership Agreement’, 40 Fed. L. Rev. 207 2012
 • Cai, Congyan. ‘Trans-Pacific Partnership and the Multilateralization of International Investment Law’, 6 J. E. Asia & Int’l. L. 385 2013
 • Ikenson, D. ‘A Compromise to Advance the Trade Agenda: Purge Negotiations of Investor-State Dispute Settlement’, 57 Free Trade Bulletin 2014
 • Mayer Brown JSM ‘A Guide to doing business in Vietnam’ 2015
 • Mayer Brown JSM ‘Will Vietnam Sink or Swim Amid a Proliferation of FTA?’ International Trade Asia, 2015
 • http://www.talkvietnam.com/2015/02/vietnams-outward-fdi-is-the-tide-turning/ Accessed 7/4/15
 • http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2011/05/11/reconsidering-icsid-awards/ Accessed 7/4/15

By Joseph McDonnell – Vietnam Law Insight.

Disclaimer: This Briefing is for information purposes only. Its contents do not constitute legal advice and should not be regarded as detailed advice in individual cases. For more information, please contact us or visit the website: Http://LNTpartners.com

Nghị định Hợp tác Công – Tư (PPP), Các dự án cơ sở hạ tầng đã thực sự mở cửa?

Với nhu cầu cơ sở hạ tầng ngày càng cao, trong khi ngân sách và nguồn vốn ODA có hạn, việc kêu gọi tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng (PPP) được hy vọng là giải pháp khả thi nhất. Trong khi PPP đã thành công nhiều ở các nước ASEAN khác, nhất là Malaysia, thì các dự án PPP ở Việt Nam vẫn đang gặp trở ngại. Vì vậy, việc Nghị định 51 ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư hy vọng sẽ đáp ứng được mong đợi của nhà đầu tư. Nghị Định 15 có những quy định mới đáng chú ý như sau:

 1. Nghị Định 15 quy định về hình thức các hợp đồng dự án, bao gồm Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT); Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (Hợp đồng BTL) và Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (Hợp đồng BLT). Như vậy nhà đầu tư không nhất thiết phải chuyển giao công trình cho nhà nước, mà có thể chọn nhiều giải pháp khác nhau, tùy yêu cầu của nhà đầu tư và bên cấp vốn cho vay dự án.
 1. Nghị Định 15 quy định rõ hình thức đầu tư và phân loại dự án được áp dụng hình thức PPP. Bên cạnh các dự án về cơ sở hạ tầng vật chất như cầu, đường, các công trình xây dựng… các công trình về thương mại, khoa học, công nghệ, khí tượng thủy văn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đưa vào danh mục các dự án được áp dụng hình thức PPP. Quy định này khuyến khích nhà đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ cao. Nghị Định 15 cũng quy định rõ, các dự án theo hình thức PPP sẽ được phân loại theo dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A, B và C. Nhờ đó mà các dự án nhỏ sẽ được thông qua nhanh chóng hơn.  Theo đó, Dự án nhóm C không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 2. Nghị Định 15 quy định việc sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án sẽ được phân bổ c sẽ được dùng chủ yếuu để hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tuy nhiên nghị định không nói rõ giá trị quyền sử dụng đất có được tính trong tổng phí đàu tư hay không.
 3. Một trong những điều kiện để lựa chọn dự án là dự án phải có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên (trừ dự án O&M và một số dự án đặc thù). Ngoài ra, dự án có khả năng thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh sẽ được ưu tiên lựa chọn.
 4. Về nội dung đề xuất dự án, bên cạnh các nội dung về thông tin dự án, yếu tố kỹ thuật… nội dung đánh giá dự kiến sơ bộ rủi ro trong quá trình thực hiện dự án và phân chia rủi ro giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư cũng cần được đề cập.
 5. Nghị Định 15 cũng quy định về thời điểm ký kết hợp đồng dự án. Theo đó, nhà đầu tư đàm phán và ký tắt hợp đồng dự án trước, sau đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước cuối cùng mới là ký kết hợp đồng dự án. Như vậy, các thiệt hại, thay đổi hay phát sinh trước khi ký kết hợp đồng dự án có phát sinh hậu quả pháp lý hay không? Vấn đề này vẫn chưa được trả lời.
 6. Về nội dung hợp đồng dự án, Nghị Định 15 liệt kê các nội dung cần thiết trong một hợp đồng PPP, các tài liệu đính kèm cần thiết. Ngoài ra, Nghị Định 15 có quy định mở để các Bộ, Ngành và UBND cấp tỉnh được phép đề xuất một hình thức hợp đồng khác với các hình thức đã được quy định tại Nghị Định 15 để trình Chính phủ xem xét, quyết định.
 7. Nghị Định 15 cho phép chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án, hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án. Điều này mở cửa cơ hội chứng khoán hóa (securitization) cho dự án, giải tỏa một phần lo lắng cho các nhà tài trợ hay ngân hàng đối với vấn đề tài chính dự án, nhất là khi chủ đầu tư không đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án.
 8. Về pháp luật áp dụng, Nghị Định 15 quy định rõ cho phép các bên ký kết có thể thỏa thuận việc áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh các hợp đồng dự án mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc Các hợp đồng được Chính phủ bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện. Đây là thay đổi lớn và cho phép các nhà tư vấn tài chính quốc tế được tham gia sâu rộng vào dự án.
 9. Nghị Định 15 quy định về nghĩa vụ bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án, tuy nhiên Nghị định lại đưa vấn đề này cho luật đấu thầu giải quyết. Vấn đề bảo lãnh của Chính phủ không được quy định rõ, mà được giao lại cho Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp nghiên cứu.
 10. Đối với doanh nghiệp dự án, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động đã thỏa thuận tại hợp đồng dự án. Việc thành lập doanh nghiệp dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
 11. Nghị Định 15 quy định rõ nghĩa vụ giám sát thực hiện hợp đồng dự án của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc phân định trách nhiệm cụ thể này là cần thiết để đảm bảo dự án được giám sát thực hiện một cách cẩn trọng. Về giá, phí hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu, Nghị Định 15 tôn trọng thỏa thuận của các bên trong hợp đồng dự án, tạo điều kiện để nhà đầu tư thu hồi vốn và lợi nhuận. Đây là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đàm phán giá với các bên cung cấp hay bên mua hàng của nhà nước nếu có các ràng buộc bất lợi cho nhà đầu tư.
 12. Nghị định 15 quy định rõ thời hạn để quyết toán công trình dự án. Theo đó, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hoàn thành công trình dự án, nhà đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
 13. Về việc thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình dự án, Nghị Định 15 quy định rõ Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất và quyền kinh doanh công trình dự án tại bên cho vay theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự, với điều kiện thời hạn thế chấp không quá thời hạn hợp đồng dự án. Tuy nhiên, thời hạn thế chấp có thể vượt quá thời hạn hợp đồng dự án nếu có thỏa thuận tại hợp đồng dự án. Về hình thức thỏa thuận thế chấp, thỏa thuận thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình dự án phải được lập thành văn bản ký kết giữa bên cho vay và các bên ký kết hợp đồng dự án. Như vậy quyền lợi của bên cho vay đối với dự án sẽ được bảo đảm phần nào.
 14. Về việc sử dụng ngoại tệ trong dự án, Nghị Định 15 quy định nguyên tắc Bảo đảm cân đối ngoại tệ. Theo đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để đáp ứng nhu cầu giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác hoặc chuyển vốn, lợi nhuận, các khoản thanh lý đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối
 15. Về vấn đề giải quyết tranh chấp, Nghị Định 15 phân loại các tranh chấp thành (i) Tranh chấp giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án và tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án với các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án; (ii) Tranh chấp giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập và (iii) Tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc với các tổ chức kinh tế Việt Nam và tranh chấp giữa các nhà đầu tư. Theo đó, cơ quan giải quyết tranh chấp tương ứng cho các trường hợp nêu trên là tổ chức trọng tài hoặc tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam hoặc hội đồng trọng tài do các bên thỏa thuận thành lập và được giải quyết theo quy định của Luật Đầu tư. Tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài theo quy định tại hợp đồng dự án và các hợp đồng liên quan là tranh chấp thương mại. Quyết định của trọng tài nước ngoài được công nhận và thi hành theo quy định của pháp luật về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài.
 16. Nghị Định 15 quy định trách nhiệm của các Bộ, Ngành liên quan. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh các trách nhiệm khác, có trách nhiệm cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền; thẩm định nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo thẩm quyền; tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền theo yêu cầu của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ Tư pháp, bên cạnh các trách nhiệm khác, có trách nhiệm Cấp ý kiến pháp lý đối với hợp đồng dự án, văn bản bảo lãnh của Chính phủ và các văn bản liên quan đến dự án do cơ quan nhà nước ký kết.
 17. Đối với các đồng dự án được ký tắt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải đàm phán lại. Như vậy các dự án BT trước đây tạm ngưng không thực hiện nay có thể được tiến hành lại.

Những thay đổi tại Nghị định PPP đem lại nhiều dấu hiệu tích cực cho nhà đầu tư lẫn ngân hàng tài trợ. Có một số vấn đề như bảo lãnh chính phủ, hay cam kết quy định về giá, hay hỗ trợ dòng tiền (take or pay) sẽ còn một số điểm phải làm rõ.  Song việc một loạt các dự án PPP đang tiếp tục khởi động, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như việc Vietjetair đặt vấn đề mua lại nhà ga T1 Nội Bài cho thấy đây sẽ là động lực để thúc đẩy phát triển và quản lý tốt các dự án cơ sở hạ tầng.

Thực hiện bởi Vietnam Law Insight (LNT & Partners)

Ghi chú: Bài viết này chỉ nhằm mục dích cung cấp thông tin. Nội dung nó không mang tính tư vấn pháp lý cho bất kì trường hợp cụ thể nào. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: Http://LNTpartners.com hoặc liên hệ tác giả: Tiến sĩ Luật Lê Nết, DT : +84909759 699 Email: Net.le@LNTpartners.com